Pravila o privatnosti

Voditelj obrade podataka

RTL Hrvatska d.o.o. za usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Krapinska 45, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080451968, osobni identifikacijski broj (OIB): 07330149920

Za sva pitanja vezana uz Vaše osobne podatke i ovu obavijest o zaštiti privatnosti možete nas kontaktirati na: RTL Hrvatska d.o.o., Zaštita privatnosti, službenik za zaštitu osobnih podataka; Krapinska 45, 10000 Zagreb ili na privacy@rtl.hr;

Ova se pravila o zaštiti osobnih podataka odnose na web stranicu dostupnu na adresi https://homefit.hr

Vaša privatnost je naš prioritet

Vaši su nam podaci važni. Znamo da su važni i Vama. RTL je posvećen zaštiti podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: „Opća uredba“).

Zato želimo biti vrlo transparentni o tome kako upotrebljavamo Vaše podatke iz ove prijave te kako možete kontrolirati ono što radimo s tim podacima.

O ovoj obavijesti

Ova obavijest o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i upotrebu Vaših osobnih podataka i od strane nas i stranaka koje smo mi ovlastili, kao što su to naši partneri. Podaci će se dijeliti s našim partnerima o čemu možete više pročitati u odjeljku ˝Dijelimo li Vaše podatke?˝.

Ova se obavijest odnosi na postupak obrade osobnih podataka tijekom i nakon Vaše korisničke prijave.

Koje podatke prikupljamo i obrađujemo

Osobni podaci koje obrađujemo su svi podaci koje unosite u polja obrasca za korisničku prijavu i polje za plaćanje. Podatke koje možemo prikupiti uključuju:

Podatke koje prikupljamo o Vama ovise o tome koje naše usluge koristite, ali važno je da znate da ćemo prikupljati Vaše osobne podatke samo kada je to potrebno. Podatke koje možemo prikupiti uključuju:

● u slučaju korisničke prijave i plaćanja Usluge: vaše ime i prezime, korisničko ime, adresa e-pošte, broj telefona, adresu, poštanski broj, vrstu kartice, broj kartice, vrijeme trajanja kartice, CVV kod kartice;

● podatke o Vašoj upotrebi naših Usluga, uključujući pojedinosti o vašoj internetskoj adresi (IP), vrsti i identifikatoru uređaja, operacijskom sustavu, verziji preglednika, podatke o kolačićima, sadržaju koji ste pogledali i detalje vaše navigacije po Uslugama;

● podatke o lokaciji iz vaše IP adrese ili pristupom funkcijama globalnog pozicioniranja na uređaju (npr. GPS);

● druge podatke s vremena na vrijeme kako bi nam pomogli u pružanju poboljšanih proizvoda i usluga – primjerice kada vas zamolimo da ispunite anketu ili upitnik;

● ostale podatke za provjeru usklađenosti s uvjetima korištenja i/ili kada smo to dužni po zakonu;

Kada i kako prikupljamo vaše podatke?

Mi (ili treće strane koje smo ovlastili za to) možemo prikupljati informacije o Vama:

● kada ispunite našu korisničku prijavu;

● kada pristupate sustavu plaćanja Usluge;

● kada nas kontaktirate s upitom, zahtjevom ili drugim povratnim informacijama;

● kada stupite u izravan kontakt s nama putem naših kontakt podataka (elektroničkom poštom ili poštom, telefonski, putem društvenih mreža ili na drugi način);

● kada sudjelujete u interaktivnosti;

● kada provjeravamo poštivanje usklađenosti s uvjetima korištenja i/ili kada smo to dužni po zakonu;

Vaša je odgovornost osigurati da su svi podaci o registraciji koje ste nam pružili točni i ažurni.

Neke od naših usluga mogu Vam biti dostupne samo ako nam date potrebne podatke.

Na kojem pravnom osnovu prikupljamo Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo samo ako imamo pravnu osnovu za to. Općenito, obrađujemo ih:

● kada ste dali ste pristanak za obradu. Ispunjavanjem i slanjem prijavnog obrasca i obrasca za plaćanje dajete nam privolu za korištenje Vaših osobnih podataka. U slučajevima kada je to potrebno, za obradu Vaših osobnih podataka prethodno ćemo zatražiti privolu, a znajte da i nakon što ste privolu dali, uvijek je imate pravo povući;

● kada je obrada neophodna za izvršenje ugovora u kojima ste stranka (uključujući uvjete i odredbe odgovarajuće usluge, npr. plaćanje Usluge);

● kada je obrada neophodna za poštivanje zakonskih obveza RTL-a;

● kada je obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa koje provodi RTL ili treća strana. Na primjer, imamo legitiman interes za razumijevanje načina na koji korisnici upotrebljavaju naše usluge kako bi ih poboljšali i učinkovitije prodavali oglase odnosno usluge. Uzmete li navedeno u obzir  možemo upotrebljavati Vaše osobne podatke kao što je adresa elektroničke pošte kako bismo razumjeli i analizirali upotrebu naših usluga. U slučaju obrade na temelju legitimnog interesa imate pravo prigovora na obradu na temelju takvih legitimnih poslovnih interesa;

Podatke prikupljamo i obrađujemo u sljedeće svrhe:

● promjene naših općih uvjeta poslovanja ili politike privatnosti, kao i zaprimanja Vaših recenzija ili prigovora ili ispunjavanja naših anketnih obrazaca;

●korištenje analize podataka kako bismo poboljšali naše usluge, marketing, te iskustvo i zadovoljstvo korisnika;

● provođenje zakonskih obveza i zahtjeva na koje smo dužni odgovoriti, poštivanje ugovornih obveza i naših pravila poslovanja.

Svaka obrada osobnih podataka koje navodimo u odjeljku ˝Koje podatke prikupljamo i obrađujemo˝ vršit će se na temelju odgovarajućeg pravnog temelja, kako smo prethodno spomenuli, a u odnosu na ovu konkretnu obradu pravni osnov je – privola Vas kao ispitanika, legitimni interes ili izvršavanja ugovornih obveza koje imamo prema Vama.

Hoćemo li Vam slati marketinške poruke?

Marketinške poruke ćemo Vam slati samo ako ste nam u prijavnom obrascu jasno naznačili da pristajete na primanje takvih poruka.

Imate uvijek pravo povlačenja privole i prigovora za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Detalje o tome kako ostvariti to pravo potražite u obavijesti o privatnosti za relevantnu uslugu. Općenito, ukoliko želite prestati primati marketinške komunikacije od nas, koristite “unsubscribe“ ili sličan objekt koji se nalazi u takvoj komunikaciji. Alternativno, možete nam poslati poruku na adresu e-pošte privacy@rtl.hr u nastavku navodeći da ne želite primati daljnje obavijesti od nas.

Vremenski period čuvanja podataka

Vaši podaci čuvat će se samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za pojedinu svrhu za koju smo osobne podatke prikupili. RTL redovito procjenjuje razdoblje pohrane osobnih podataka kojima raspolaže, te iste briše po prestanku svrhe u koju su predmetni podaci prikupljeni.

U slučaju kada je rok čuvanja podataka utvrđen zakonom, Vaše podatke čuvamo kroz zakonom propisani period.

Osobne podatke koje smo prikupili na temelju legitimnog interesa čuvamo za vrijeme trajanja legitimnog interesa, a najdulje deset godina.

Osobne podatke koje smo prikupili na temelju Vaše privole čuvamo za vrijeme trajanja privole.

Dijelimo li Vaše podatke?

Možemo proslijediti informacije o Vama kako slijedi:

● policiji, regulatornim tijelima ili pravnim savjetnicima u svezi s bilo kojim navodnim kaznenim djelom, nezakonitom aktivnošću ili sumnjom na kršenje Uvjeta korištenja i/ili kršenja drugih prava i obaveza, ako je to propisano zakonom ili gdje sumnjamo na štetu ili potencijalnu štetu drugima. Surađivat ćemo sa svim tijelima nadležnim za provođenje zakona ili postupati po sudskom nalogu kojim se traži otkrivanje identiteta ili lokacije ili bilo koje druge informacije o bilo kome tko krši bilo kakve zakonske odredbe kao i radi sprječavanja ili otkrivanja zločina ili uhićenja ili progona počinitelja kaznenih djela i prekršaja;

● ako dođe do promjena u našem poslovanju (pogledajte odjeljak “Promjene u našem poslovanju“);

● ako je nužno za održavanje IT sustava;

Što je s maloljetnicima?

RTL savjetuje roditelje ili zakonske skrbnike da nadziru upotrebu usluge od strane maloljetnog korisnika te da takve korisnike upozna s činjenicom da se njihovi osobni podaci mogu obraditi na temelju ove obavijesti o privatnosti.

Roditelj(i) ili zakonski predstavnik malodobnog korisnika mora pročitati ovu obavijest o privatnosti u interesu maloljetnog korisnika te može u ime maloljetnog korisnika štititi njegova prava.

Maloljetnicima je zabranjeno bez prisutnosti i odobrenja roditelja ili zakonskog skrbnika koristiti uređaj i donositi odluke o obradi osobnih podataka.

Jesu li moji podaci sigurni?

RTL u svakom trenutku održava razinu sigurnosti prilikom obrade podataka o korisnicima usluga i posjetiteljima web stranica ili aplikacija, a koja je dovoljna za sprečavanje neovlaštenog pristupa, prilagodbe, otkrivanja ili gubitka osobnih podataka.

Kao dio održavanja sigurnosti, RTL potpisuje sporazume s dobavljačima da će se isti baviti i obrađivati osobne podatke u njegovo ime, pri čemu se tim dobavljačima nalažu odgovarajuće obveze kako bi se osigurala sigurnost tih podataka.

Koja su Vaša prava?

Svi osobni podaci koje dostavljate bit će tretirani u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Tu smo za Vas kako bi vam omogućili korištenje svakog od Vaših prava, i to:

● pravo pristupa svojim podacima kao i pravo tražiti kopiju osobnih podataka koje čuvamo o Vama. Da biste to učinili, kontaktirajte nas na privacy@rtl.hr, navodeći da tražite kopiju osobnih podataka uključujući jasno određivanje pojedinosti Vašeg zahtjeva. Prije nego li udovoljimo Vašem zahtjevu, možda ćete morati poslati dokaz svog identiteta;

● pravo prigovora na Vaše osobne podatke koji se koriste za izravni marketing. Tamo gdje je to potrebno, osigurat ćemo da dobijemo Vaš pristanak prije poduzimanja marketinških radnji, a uvijek ćete imati i mogućnost isključivanja;

● pravo prigovora na obradu Vaših osobnih podataka koji se obrađuju pod pravnom osnovom našeg legitimnog poslovnog interesa (pogledajte poglavlje “Kada i kako prikupljamo Vaše podatke?”). Mi ćemo se pridržavati takvog zahtjeva, osim ako ne postoji valjani razlog zbog kojeg to ne činimo, primjerice, ako su nam ti podaci potrebni za kontinuirano pružanje naših usluga;

● pravo na ispravak. Možete zatražiti ispravljanje netočnih i/ili nepotpunih osobnih podataka;

● pravo na povlačenje privole. Tamo gdje obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju Vaše privole, u bilo kojem trenutku možete povući Vašu privolu;

● pravo na brisanje. Možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka i mi ćemo se Vašeg zahtjeva pridržavati, osim ako ne postoji zakonska obveza čuvanja istih;

● pravo na prijenos podataka. U određenim okolnostima, možete zatražiti da Vam dostavimo Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom obliku i prenesemo ih drugom pružatelju iste ili slične usluge. Ukoliko je ovo pravo primjenjivo, mi ćemo osigurati takav prijenos koliko će to biti to tehnički moguće;

● pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. Predlažemo da nas kontaktirate na privacy@rtl.hr ako imate bilo kakva pitanja ili ako imate prigovor u vezi s postupkom obrade Vaših osobnih podataka. Neovisno o tome, imate pravo izravno kontaktirati nadležno nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj –  Agenciju za zaštitu osobnih podataka radi podnošenja prigovora;

Na što se ova obavijest o zaštiti privatnosti ne odnosi?

Ova obavijest o zaštiti privatnosti ne odnosi se na društva, usluge ili aplikacije čiji nismo vlasnik niti nakladnik. To uključuje (bez ograničenja) web stranice ili aplikacije/widgete trećih strana (npr. sa društvenih medija poput Facebooka ili Twittera) koje povezujemo ili nudimo putem naših usluga. Isto tako ne odnosi se na oglasne mreže, medijske agencije ili sami oglašivače. Oglasne mreže i medijske agencije su tvrtke koje djeluju kao posrednici između nas kao vlasnika web stranica i oglašavača. Ukoliko kliknete na oglas koji Vas odvede do stranice oglašivača, molimo Vas da provjerite njihovu obavijest o zaštiti privatnosti.

Ova obavijest ne odnosi se ni na stranice i usluge pružene putem naših usluga kojima upravlja i nadgleda treća strana. Ove treće strane, njihove aplikacije i usluge potpuno su neovisne od nas te su isključivo odgovorne za sve aspekte njihovog odnosa s Vama i bilo kakvu Vašu upotrebu njihovih usluga. Treće strane imaju svoje obavijesti o privatnosti i/ili uvjete korištenja te Vam preporučujemo da se sa njima upoznate.

Davatelji usluga sa sjedištem izvan Europe

Koristimo određene treće strane za obavljanje određenih funkcija usluga u naše ime ili za pružanje usluga. Trećim stranama dopušten je pristup Vašim informacijama samo koliko je potrebno za obavljanje funkcija usluge ili za pružanje neke usluga nama. Trećim stranama nije dopušteno koristiti podatke za bilo koju drugu svrhu.

Neke od tih tvrtki trećih strana mogu se same nalaziti ili imati u posjedu poslužitelje koji se nalaze izvan Europskog gospodarskog prostora. Ukoliko dijelimo Vaše podatke s takvim tvrtkama, poduzimamo sve potrebne korake kako bismo osigurali da su Vaši podaci sigurni te da se koriste i u skladu s ovom obavijesti o privatnosti.

Međutim, imajte na umu da zaštita podataka i drugi zakoni takvih zemalja možda nisu tako opsežni kao oni iz Europskog gospodarskog prostora. Vaše osobne podatke prenosit ćemo samo na teritorij izvan Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim okolnostima:

● Europska komisija je utvrdila da postoji odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka u zemlji u koju prenosimo Vaše podatke;

● postoje standardne odredbe o zaštiti podataka koje je donijela Europska komisija, koja regulira prijenos (možete pogledati standardne klauzule o pravnoj stranici Europske unije na eur-lex.europa.eu);

● kada je primjenjivo procjenjuje se rizik prijenosa podataka (TIA), provjerava se pružatelja usluga te se nakon provjere sigurnosnih i tehničkih mjera potpisuje ugovor o obradi osobnih podataka;

● postavljeni su drugi prikladni zaštitni mehanizmi, kako je opisano u obavijesti o privatnosti za odgovarajuću uslugu;

Promjene u našem poslovanju

Ako odlučimo promijeniti ili preoblikovati naše poslovanje, možda ćemo morati prenijeti Vaše osobne podatke jednom od društava unutar naše grupe kako bismo Vam mogli nastaviti učinkovito isporučivati usluge.

Također, ako dođe do pripajanja, preuzimanja, restrukturiranja, reorganizacije ili neke druge promjene koja uključuje prodaju nekih ili svih imovine naših grupnih društava, Vaši podaci mogu biti uključeni u imovinu koja se prenosi novom vlasniku i mogu biti dostavljeni društvima koji su povezani s novim vlasnikom. Takva promjena može zahtijevati od nas:

(i) zadržavanje prava na nastavak korištenja prenesenih osobnih podataka uz pravo novog vlasnika da koristi takve informacije; i

(ii) pokretanje dodatnih prijenosa osobnih podataka (uključujući nove osobne podatke) s novim vlasnikom s vremena na vrijeme nakon takve promjene;

Ako dođe do promjene u našem poslovanju (kao što je reorganizacija ili restrukturiranje), Vaši osobni podaci ostaju podložni ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti. Međutim, ako se Vaši osobni podaci prenose novom vlasniku nakon spajanja ili stjecanja, možda će mjerodavna biti drugačija obavijest o zaštiti privatnosti. Mi, ili novi vlasnik, obavijestit ćemo Vas prije nego što bilo koji od Vaših osobnih podataka bude podložan drugačijoj obavijesti o privatnosti.

Zadnja promjena: 24. listopada 2022. godine.

Scroll to Top